Lorem ipsum

 

 

Förstudie

Vi upprättar programhandling i samförstånd med vår uppdragsgivare.

När programet är fastlagt kostnadsbedömer vi utförandet

 

 

Utredningar

Vi utför utredningar beträffande installationer.

Analyserar befintliga energilösningar samt tar fram exempel på mer energieffektiva lösningar.

 

 

Projektering

Vi utför rambeskrivningar samt mindre projekteringsuppdrag inom vvs, styr, kyla och el.

Installationssamordning

Vi utför installationssamordning inom vvs, styr, kyla och el.
I dagens bygg-projekt är installationerna en betydande del av projektet.

Våran roll är att vara sakkunnig på installationsområdet.
Installationssamordnaren skall även vara behjälplig för installationsentrepenören.
Det är först när alla parter förstår varandra som ett projekt kan bli framgångsrikt.

Kontrolluppdrag

Vi utför tekniska kontrolluppdrag och uppföljning av extra konstnader.

 

 

 

Besiktningar

 Entreprenadbesiktningar inom vvs, styr, kyla och el.

OVK-Besiktningar

Vi utför mätningar, energibesiktningar och kontroll av funktioner av ventilationssystem.

Vi har riksbehörighet för OVK-besiktningar.

Samordnad provning

I byggprocessens slutskede när respektive installationsentrepenör är klar med sina egenkontroller,
kan samordnad funktionsprovning starta.

Vi upprättar en avslutningstidplan samt ett program för hur provningsprocessen skall utföras.
Provningar dokumenteras med kommentarer och när provning har skett upprättas ett protokoll.

CE-märkning

Vi upprättar dokument på CE-märkning av anläggningen

 

 

 

 

 

 

Injustering av vätskeburna system

Vi erbjuder injustering av byggnadens alla vätskeburna system.

När injusteringen är utförd och vi uppnått tänkt funktion upprättas protokoll och dokumentation.

Driftoptimering
 

För att hålla byggnadens energianvändning så låg som möjligt behöver driften optimeras så att man använder byggnadens tekniska system så smart som möjligt.

Vi åtar oss gärna att vara delaktiga tillsammans med Er och bistår med arbetet att optimera byggnadens tekniska system.

  Energiuppföljning och effektivisering

När de tekniska systemen i en byggnad varit igång en tid bistår vi Er gärna med uppföljning av energiförbrukning.

Ofta har förändringar gjorts i systemen som påverkar energiförbrukning och systemens funktion.