Vår uppgift

Uppgiften är att planera, ta nödvändiga initiativ och ha en övervakande funktion. En insats på tidigt stadium av projektet kan eliminera många problem som annars dyker upp, kanske redan på anbudsstadiet?

Vår vision

"Mindre gnissel på bygget"

Vi skall vara kundens förstahandsval i deras projekt.

Detta når vi genom att känna kunden och hans behov, vilket gör oss framgångsrika tillsammans.

Uppdragsgivare

Våra uppdrag är förstudie, projektering, installationssamordning, besiktning inom byggsektorn.
Verksamhet bedrivs i huvudsak i västra Sverige.

Uppdragsgivare är byggherrar och entreprenörer.